Milan Gazdík - PROFIT Rozkvet 2037/75          01701 Považská Bystrica
+421 944 230 531
rozpocty@profit-rozpocty.sk

Adresa:
Milan Gazdík - PROFIT
Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica

Kontakt:
Milan Gazdík - Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác, stavebný dozor

0944 230 531

E-mail:
rozpocty@profit-rozpocty.sk

IČO:
44642318

DIČ:
1048758018

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., č.účtu IBAN: SK93 5600 0000 0028 7461 0001