Aktuality

V tejto časti Vás budeme informovať o aktuálnych novinkách v oblasti stavebnícta a rozpočtovania stavieb.

Zaujímavé Linky

Zákaznícka linka

0907 705 302


Máte otázky? Napíšte nám.
Poslať e-mail


Partneri:Vitajte

Úspešnosť podnikania v podstatnej miere závisí nielen od výšky nákladov, ktoré na túto činnosť musí vynaložiť každý podnikateľ, ale najmä od správne stanovených cien, ktoré uhradia náklady a zabezpečia dostatočný zisk. Od úrovne nákladov a cien realizovaných výkonov závisí výsledný efekt podnikania a možnosť ďalšieho rozvoja firmy. Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti oceňovania a rozpočtovania stavebných prác. Na základe projektovej dokumentácie, príp. obhliadky stavby Vám vypracujeme podrobný rozpočet vrátane všetkých profesií a inžinierskych sietí. Prehľadný a kvalitný rozpočet Vám ušetrí náklady a čas vynaložený pri novostavbe, alebo rekonštrukcii.
21-ročné pôsobenie v oblasti oceňovania a rozpočtovania stavebných prác je pre Vás zárukou kvalitne vykonanej práce a profesionálnej spolupráce na vysokej úrovni.Ponúkame:

Pre investorov, stavebníkov, projektantov, architektov a stavebné firmy spracujeme:


ROZPOČTY STAVEBNÝCH PRÁC

- Kontrolné

- Ponukové

- Zmluvné

VÝROBNÉ KALKULÁCIE

VÝKAZY VÝMER

SLEPÉ ROZPOČTY

HARMONOGRAMY PRÁC
Vykonávame činnosti:


STAVBYVEDÚCI - podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku


STAVEBNÝ DOZOR - podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku


Zavolajte:


Zavolajte nám a dohodnite si termín obhliadky Vašej stavby, či už novostavby alebo rekonštrukcie. Poradíme Vám technické riešenia a spracujeme Vám rozpočet, ktorý Vám výrazne ušetrí Vaše finančné prostriedky. Skontrolujeme cenové ponuky od Vašich dodávateľov, minimalizujeme náklady návrhom alternatívnych riešení a pod. Vypracujeme pre Vás rozpočty k žiadosti o poskytnutie hypotekárneho úveru, podrobné súpisy materiálu atď.Tešíme sa na spoluprácu
Copyright 2012 www.profit-rozpocty.sk. All rights reserved.