Milan Gazdík - PROFIT Rozkvet 2037/75          01701 Považská Bystrica
+421 944 230 531
rozpocty@profit-rozpocty.sk

Cena za spracovanie stavebného rozpočtu sa odvíja od rozsahu stavebných prác a podkladov. Dôležitým faktorom pri určení ceny za stavebný rozpočet je zložitosť stavby, poskytnuté podklady a požadované výkony. Čím podrobnejšia je výkresová dokumentácia, tým lepšie a podrobnejšie sa dá rozpočet spracovať. Pri novostavbe je rozhodujúce či sa rozpočet spracováva z projektu pre stavebné povolenie, alebo z realizačného projektu. Pri rekonštrukcii je častokrát potrebné ísť priamo na stavbu, zamerať a spísať potrebné stavebné úkony, preto sa do ceny započítavajú aj prípadné dopravné náklady a čas potrebný na obhliadku stavby. Cenovú ponuku Vám spracujeme individuálne na základe projektovej dokumentácie.